Socialdemokraternas nomineringar till Huddinges tillträdande mittenstyre

Igår kväll fattade Socialdemokraternas medlemsmöte beslut om flera nomineringar till Huddinges tillträdande mittenstyre.

Sara Heelge Vikmång är sedan tidigare utsedd till Socialdemokraternas kandidat till kommunstyrelsens ordförande.

Rasmus Lenefors nomineras till kommunalråd och ordförande i grundskolenämnden.

Emil Högberg nomineras till kommunalråd och samhällsbyggnadsutskottets ordförande.

Eeva Laine nomineras till kommunalråd och kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Aza Cheragwandi nomineras till kommunalråd, socialnämndens ordförande och trygghets- och delaktighetsberedningens ordförande.

Till kommunstyrelsen nomineras Sara Heelge Vikmång, Rasmus Lenefors, Kamile Ünver, Emil Högberg, Aza Cheragwandi, Eeva Laine och Yossi Sigal.

Till kommunfullmäktiges ordförande nomineras Ann-Marie Högberg och till förste vice ordförande nomineras Göran Hallberg.

Valen kommer att ske i kommunfullmäktige under hösten.

facebook Twitter Email