Huddinge behöver öka kontrollen över välfärden

Debattartikel publicerad i Mitt i Huddinge den 13 augusti 2022

Huddinge ska vara en konkurrenskraftig kommun med ett starkt näringsliv. Det är viktigt för jobben, tillväxten och inte minst för möjligheten att finansiera vår gemensamma välfärd – skola, vård och omsorg. Socialdemokraterna vill att de näringspolitiska insatserna ska stärkas. Vi välkomnar därför kommunens arbete med en ny näringslivsstrategi.

Företagare och entreprenörer ska ges goda förutsättningar att växa och utvecklas i Huddinge. Likaså behöver samverkan mellan politik, näringsliv och akademi förbättras, och företag måste ha tillgång till rätt kompetens, lämpliga verksamhetslokaler och verksamhetsmark.

Vi tycker däremot inte att en aktiv konkurrensprövning av kommunens verksamheter är vägen för att lösa det kommunala välfärdsuppdraget. När vi redan i dag har skolor med många elever och stora klasser, föräldrar i vissa delar av kommunen som får resa långt för att hämta och lämna, och många äldre efterfrågar en plats på ett äldreboende, behöver vi öka, inte minska, kontrollen över välfärden för att tillgodose Huddingebornas behov.

Våra fyra viktigaste förslag:

  • För att klara kompetensförsörjningen behöver fler välja att gå en yrkesutbildning i gymnasiet. Det kräver att kommunen erbjuder attraktiva yrkesutbildningar som är framtagna i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.
  • Företagen ska inkluderas och ges möjlighet att delta i upphandlingsarbetet. Det är så vi kan försäkra schyssta villkor, bland annat genom att ställa krav på lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal.
  • Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten ska motverkas så att företag som bedriver en laglig och schysst verksamhet får enklare att verka, konkurrera och överleva.
  • Trygghet är en förutsättning för ett starkt och växande näringsliv. Därför måste vi stärka det brottsförebyggande arbetet och öka tryggheten i hela kommunen.

Om vi ska kunna göra nödvändiga investeringar och satsningar i skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten krävs det fler och växande företag. Då måste de näringspolitiska insatserna stärkas. I det starka samhället behövs ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd och kandidat till kommunstyrelsens ordförande
Anders Ferbe (S), 2:e vice ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och kandidat till kommunfullmäktige
Sara Holmgren (S), ledamot gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och kandidat till kommunfullmäktige

Tillika medlemmar av Huddinge kommuns näringslivsberedning

facebook Twitter Email