VÅRT HUDDINGE KAN BÄTTRE

Huddinge är på många sätt en bra kommun att bo och leva i. Men här finns också stora samhällsproblem. Huddinge har allvarliga problem med otrygghet och kriminalitet. Lärartätheten tillhör de lägsta i landet och färre barn i Huddinge klarar skolan. Personalen inom äldreomsorgen är stressad och har för få kollegor.

Vi ska vända på varje sten för att knäcka gängen och motverka segregationen. Det behövs fler poliser och trygghetskameror. Samtidigt är det förebyggandet arbetet alltid mest lönsamt.

Vi vill anställa 100 fler lärare i skolan för mer ordning och studiero, erbjuda alla barn en bra fritid och att socialtjänsten ska fånga upp de som behöver samhällets stöd. Vi vill ta bort minutjakten i hemtjänsten och göra Huddinge till en mer äldrevänlig kommun.

Våra 10 viktigaste vallöften:

  • Anställa 100 fler lärare i Huddinges skolor för mer kunskap, ordning och studiero och för att alla elever ska klara skolan.
  • Bekämpa kriminaliteten och öka tryggheten genom fler poliser, trygghetskameror och ordningsvakter i kommunens centrum.
  • Bryta segregationen och stärka det förebyggande arbetet genom fler fritidsgårdar, fritidsaktiviteter och mer resurser till socialtjänsten.
  • Göra Huddinge till en mer äldrevänlig kommun och stärka kvaliteten i äldreomsorgen genom att ha en kommunal hemtjänst, avskaffa minutscheman och erbjuda heltidsanställningar.
  • Använda varje skattekrona ansvarsfullt och effektivt och värna om våra gemensamma resurser. Personalen ska erbjudas trygga anställningar och kommunen ska till stor del äga verksamhetens lokaler (skolor, förskolor, äldreboenden m.m).
  • Bygga fler hyresrätter som människor har råd att bo i och stoppa utförsäljningen av allmännyttan.
  • Bidra till klimatomställningen genom fler laddstolpar, en utbyggd kollektivtrafik och att värna våra sjöar och naturområden.
  • Stärka föreningslivet genom sänkta avgifter och att bygga fler lokaler, planer och hallar. 
  • Stärka demokratin och jämlikheten genom kultur, fler mötesplatser, bibliotek, samlingslokaler och föreningsråd.
  • Minska barngrupperna i förskolan där det behövs, anställa mer behörig förskolepersonal och minska personalens sjukfrånvaro genom förebyggande insatser och rehabilitering.

Efter 16 år av moderatlett styre i Huddinge ser vi fram emot att arbeta för en ny färdriktning. Rösta på Socialdemokraterna den 11 september!

facebook Twitter Email