Hela samhället måste mobilisera mot våldet

Debattartikel publicerades i Mitt i Huddinge 9 juli 2022

De senaste åren har Huddinge drabbats av en rad våldsamma händelser som har skapat en ökad otrygghet i kommunen. Det har varit skjutningar, sprängningar, mord och andra grova våldsbrott. Huddinge har dessutom tre utsatta områden på polisens lista. Det här kan vi aldrig acceptera.

Ingen förväntar sig att Huddinge på egen hand kan lösa alla våra utmaningar med brottslighet och otrygghet. Men kommunen sitter på ett stort antal nycklar. En framgångsrik brottsbekämpning kräver tidiga förebyggande insatser, att tidigt stoppa unga på glid och hindra nyrekryteringen till gängen. Alla barn ska få en bra start i skolan och förskolan, och socialtjänsten ska finnas för att fånga upp barn, unga och familjer som behöver samhällets stöd. Vi ska erbjuda någonting som är bättre; en meningsfull fritid, sommarjobb och en utbildning.

Socialdemokraterna i Huddinges krav om att införa den framgångsrika modellen ”Sluta skjut” i Huddinge har blivit till verklighet. Vi har också krävt att det moderatledda styret i kommunen tar fram en handlingsplan för att vända den negativa utvecklingen i Huddinge.

Regeringen har vidtagit flera insatser för att barn och unga i riskzon ska fångas upp så tidigt som möjligt Till exempel har Brottsförebyggande rådet fått i uppdrag att studera hur barn och unga involveras i och utnyttjas av kriminella nätverk.

Regeringen avser också att tillsätta en utredning som ska analysera förutsättningarna för att införa en ordning i Sverige motsvarande de danska ungdomskriminalitetsnämnderna.

Enligt förslaget ska kommunerna ta fram en lägesbild över den lokala brottsligheten och med den som underlag ta ställning till behovet av åtgärder för att förebygga brottslighet och besluta en åtgärdsplan.

Vi socialdemokrater tvekar inte en sekund att fortsätta skärpa straffen och anställa fler poliser för att knäcka gängbrottsligheten. Samtidigt måste mer göras. Hela samhället måste mobilisera. Kriminaliteten ska trängas tillbaka från alla håll.

Vi ska vända på varje sten för att stoppa kriminaliteten och bryta segregationen. Sverige och Huddinge kan bättre.

Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd Huddinge
Leif Nysmed (S), riksdagsledamot

facebook Twitter Email