8,8 miljarder ytterligare till Tvärförbindelsen

Viktigt besked från S-regeringen: 13 miljarder kronor för att bygga Tvärförbindelse Södertörn.

På Södertörn bor hälften av länets invånare och här byggs många nya bostäder. Men det är trångt på våra vägar, där bussar, ambulanstransporter och annan blåljuspersonal har svårt att komma fram.

I Flemingsberg finns universitetssjukhus och världsledande forskning och vi har ett av landets största Campus i Flemingsberg med fem universitet och högskolor och 19 000 studenter.

Med Tvärförbindelse Södertörn kommer vägnätet avlastas, det blir bättre pendlingsmöjligheter och godstransporter vilket innebär fler arbetstillfällen och företag på Södertörn.

– Jag välkomnar regeringens besked som bidrar till utveckling och framtidstro för Huddinge, Södertörn och hela Stockholmsregionen, säger Sara Heelge Vikmång, kandidat till kommunstyrelsens ordförande.

facebook Twitter Email