Vårt vallöfte: tre nya fritidsgårdar i Huddinge

PRESSMEDDELANDE
2022-05-25

Kommunens fritidsgårdar är viktiga. De erbjuder både en naturlig mötesplats och en meningsfull fritid för unga. Därför presenterar Socialdemokraterna idag ett vallöfte för att stärka arbetet mot kriminalitet genom att öppna en fritidsgård i Visättra, Masmo och Trångsund. 

– Regeringen la om svensk kriminalpolitik. Vi har skärpt och nykriminaliserat över 70 straff, vi har fler poliser än någonsin och rekordmånga döms till rekordlånga fängelsestraff. Men för varje gängkriminell vi burar in finns ytterligare tio som är redo att fylla tomrummet. Därför måste vi intensifiera det förebyggande arbetet. Att se till att barn och ungdomar har bra fritidsaktiviteter är en viktig del i det förebyggande arbetet, säger Morgan Johansson (S), justitie- och inrikesminister, säger Morgan Johansson (S), justitie- och inrikesminister.

Ansvaret för det brottsförebyggande arbetet ligger på kommunerna. Under de senaste åren har fritidsgårdar i Huddinge stängts och avgifterna för föreningslivet höjts.

– Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre. Vår inställning är att vi som kommun ska göra allt vi kan för att öka tryggheten. Här spelar kommunens fritidsgårdar en viktig roll och Socialdemokraternas målsättning är tydlig: vi ska öppna fler fritidsgårdar, inte stänga dem, säger Sara Heelge Vikmång (S), kandidat till kommunstyrelsens ordförande.

De senaste åren har Huddinge drabbats av ett flertal skjutningar och våldsdåd med sprängmedel inblandade. Det har skett både i de områden där de kriminella nätverken har sin bas såväl som i andra delar av kommunen. Dessutom finns nu tre områden med på polisens lista över utsatta.

Kontakt:
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare & oppositionsråd
08-535 301 52
Sara.Helge-Vikmang@huddinge.se  

Pelda Qaso (S)
Politisk sekreterare
08-535 301 44
Pelda.Qaso@huddinge.se 

facebook Twitter Email