Säkerställ att det inte fuskas i äldreomsorgen 

PRESSMEDDELANDE

2022-03-24

I Uppsala har det uppdagats att vårdföretaget Attendo misskött sin verksamhet och därmed också fått sitt avtal upphävt. Det har handlat om uteblivna måltider, duschar, mediciner och promenader i kombination med fusk kring tidrapportering och redovisning. Socialdemokraterna vill därför ha svar på hur det säkerställs att samma fusk inte sker i Huddinge.

– De som har byggt vårt land och vår välfärd ska känna en trygghet i att det finns en äldreomsorg av hög kvalitet när de väl behöver den. Socialdemokraterna vill därför säkerställa att de äldre i Huddinge får de insatser de blivit beviljade och att det inte fuskas med våra gemensamma skattekronor, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.  

På vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott idag begär Socialdemokraterna att få en redogörelse för hur kommunen säkerställer att det fusk som har uppdagats i Uppsala inte kan ske i Huddinge. 

– Det skräckexempel som uppdagats i Uppsala, där 500 brukare nu behöver hitta nya utförare, visar på vikten av att äldre i kommunen erbjuds en äldreomsorg av god kvalitet i kommunal regi som ett alternativ. Det behövs helt enkelt en starkare demokratisk kontroll över välfärden, säger Margareta Vikgren (S), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden. 

Kontakt:  
Sara Heelge Vikmång (S) 
Gruppledare & oppositionsråd  
08-535 301 52 
Sara.Helge-Vikmang@huddinge.se    

Margareta Vikgren (S) 
2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden 
070 324 02 11 
Margareta.Vikgren@huddinge.se    

Pelda Qaso (S)  
Politisk sekreterare  
08-535 301 44 
Pelda.Qaso@huddinge.se   

facebook Twitter Email