Alla barns skolvägar ska vara trygga och säkra

Debattartikel publicerad i Mitti Huddinge 14 Mars 2022

Artikeln i Mitt i Huddinge (29 januari) om de två sexåringarna i Segeltorp som inte fick plats på en skola nära hemmet, utan i stället hänvisats till en bussresa på 4 km till en annan skola, har väckt känslor. Inte minst utifrån barnens trygghet och säkerhet.

Huruvida kommunen har agerat rätt i ärendet ska prövas juridiskt. Men oavsett det rättsliga utfallet belyser situationen två viktiga frågor i Huddinge: behovet av säkra skolvägar och fler skolplatser.

Alla barns skolvägar ska vara trygga och säkra. Att våra barn kan ta sig självständigt till och från skolan är positivt både för deras hälsa och utveckling såväl som för klimatet. Det är därför bra att Huddinge kommun aktivt verkar för att få fler barn att gå och cykla till skolan.

Det finns dock skolvägar i Huddinge där mer behöver göras för att de ska vara säkra och präglas av trygghet. Vi socialdemokrater har de senaste åren lagt flera förslag om åtgärder för att öka säkerheten på de skolvägar där det behövs. Situationen som beskrivs i Mitt i visar dock att mer behöver göras.

Alla elever i Huddinge ska också ha en bra skola nära hemmet. Men Huddinge har haft brist på skolplatser under flera år. Orsaken till det är att Huddinge under alldeles för lång tid har byggt alldeles för få skolor. Bristen på skolplatser är skälet till att så många barn i Huddinge har långt till sin skola, att yngre syskon inte får plats på samma skola som ett äldre syskon, att det förekommer skolor som har klasser med 30 eller fler barn, osv.

Gång på gång har vi sett hur Huddinges olika områden har växt utan att skolor och annan grundläggande samhällsservice har tillkommit förrän långt senare. Därför är det nu helt nödvändigt att planera för de många skolor som behövs i kommunen.

Vi står dock inte bakom det moderatledda styrets beslut att hälften av alla nya skolor ska byggas och drivas i privat regi. Beslutet innebär i praktiken att det politiska styret saknar kontroll över skolutbyggnaden. Detta trots att det är Huddinge i egenskap av kommun som har skyldigheten att erbjuda varje barn som bor i kommunen en skolplats. Det ansvaret varken ska eller kan vi lägga på friskolors vilja att bygga och driva skolor i Huddinge. Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolutbyggnaden i Huddinge.

Det är tydligt att Moderaterna, som är ansvariga för skolpolitiken i Huddinge, har en läxa att lära. Alla elever bosatta i Huddinge kommun ska erbjudas plats i en bra skola nära hemmet, och vägen dit ska vara trygg och säker.

Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd

Rasmus Lenefors (S), gruppledare och 2:e vice ordförande i grundskolenämnden

facebook Twitter Email