”Våldsutsatta måste kunna få en egen bostad”

Debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet 8 mars 2022

En egen bostad är vägen till trygghet för de kvinnor som utsatts för våld i en nära relation. Därför behövs en nationell bostadsförmedling för våldsutsatta kvinnor, skriver flera S-politiker.

Att hemmets trygga vrå är just trygg är något som många av oss tar för givet. Så ser det inte ut för alla.

Enligt Brottsförebyggande rådets statistik polisanmäldes 23 200 fall av misshandel av kvinnor över 18 år under 2020. I 80 procent av fallen var kvinnan bekant med förövaren. Statistiken om dödligt våld mot kvinnor visar att offren hade en nuvarande eller tidigare parrelation med förövaren i över hälften av fallen. Motsvarande siffra för män som utsattes för dödligt våld i en parrelation var 4 procent. Mäns utsatthet för våld ska inte förringas, men siffrorna talar sitt tydliga språk – våldet sker på olika platser och relationen mellan offer och förövare ser olika ut. Mörkertalet för kvinnor som utsätts för våld i nära relationer uppskattas dessutom vara stort. Endast runt en fjärdedel av fallen polisanmäls, enligt Nationellt Center för Kvinnofrid.

Våldet mot kvinnor är ett uttryck för ett strukturellt problem av över- och underordning mellan män och kvinnor. Att förebygga våldet är avgörande för att kunna uppnå jämställdhet i samhället och där sker ett gediget arbete på riksnivå. Men det krävs även handling från kommunernas sida just nu, just här. För att kunna starta ett nytt liv behöver kvinnorna en egen bostad – något som inte sker i en handvändning i många kommuner. På lokal nivå finns därför goda möjligheter att förenkla för kvinnorna att lämna relationen och förövarna.

Vi socialdemokrater vill att det inrättas en nationell bostadsförmedling för våldsutsatta kvinnor. Vi vill att alla kommunerna i Sverige ställer upp för dessa kvinnor hela vägen ut ur relationen och in i tryggheten. Det ska vara obligatoriskt för att landets kommuner att bidra med hyreslägenheter till förmedlingen. Att bostadsförmedlingen är nationell har stor betydelse. För många är det inte ett alternativ att bo kvar i sin hemkommun på grund av hotbilden.

För att kunna bidra till den nationella bostadsförmedlingen för våldsutsatta krävs att alla kommuner också bygger hyresrätter. Det kastar ljus på den minimala andel av nybyggnationer som är hyreslägenheter i många borgerligt styrda kommuner, inte minst i Stockholms län där vi verkar. I dessa kommuner har nybyggnationen av dyra bostadsrätter premierats framför byggandet av hyresrätter och på flera håll har allmännyttan sålts ut. Idag är bostadskön över 10 år i flera kommuner. Det är oacceptabelt.

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och för att kunna lösa det krävs att hela samhället kraftsamlar. Vi socialdemokratiska kommunpolitiker kan och vill bidra till lösningen. Bristen på hyreslägenheter får aldrig låsa in kvinnor i ett våldsamt förhållande.

Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd i Huddinge

Sara Kukka-Salam (S), oppositionsråd i Solna

Marie Axelsson (S), oppositionsråd i Sigtuna 

Hanna Svensson (S), oppositionsråd på Ekerö


facebook Twitter Email