SD ger Huddingeborna falsk trygghet

Debattartikel publicerad i Mitt i 29 januari 2022

Idag har över 700 äldre i Huddinge valt den kommunala hemtjänsten. Det gör det till den mest populära utföraren. Därför är det självklart att Huddinge ska ha en hemtjänst i kommunal regi. Sverigedemokraterna valde, som så ofta annars, att rösta med den styrande minoritetskoalitionen. SD är inte en ”vågmästare”, som de själva påstår, utan ett stödhjul till Moderaterna. Vilket är en viktig upplysning till väljarna i Huddinge inför valet i september.

Vi är oroliga för att hotet om att lägga ner den kommunala hemtjänsten fortfarande står kvar. Detta är ett problem som den styrande koalitionen med stöd av Sverigedemokraterna nekar till. Att när kommunen har ett krav om ekonomi i balans krävs det också att verksamheterna får tillräckligt med resurser. Det svåra bemanningsläget, höga sjukfrånvaron och otrygga anställningar har blivit tydligare än någonsin nu under pandemin.

Sverigedemokraterna säger sig stå på de äldres sida men i praktiken agerar de tvärtemot vad de lovat. I Huddinge har Moderaterna styrt i 16 år. De senaste två mandatperioderna med stöd av Sverigedemokraterna. I september kan Huddingeborna rösta för ett nytt styre som prioriterar en god omsorg för våra äldre.

Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd
Nujin Alacabek (V), oppositionsråd
Anders Lönroth (MP), oppositionsråd 

facebook Twitter Email