Rätt att satsa på den nya motorvägen

Debattartikel publicerad 28 december 2021 i Dagens ETC

Vänsterpartiet menar att det är fel att bygga Tvärförbindelse Södertörn. Vi socialdemokrater håller verkligen inte med om detta.

Efter många turer och flera decenniers arbete är Tvärförbindelse Södertörn nu äntligen fullt finansierad i Trafikverkets förslag till nationell plan. Det är en fantastisk nyhet för inte bara Södertörn utan hela Stockholms län och faktiskt hela Sverige. Idag är det köbildning och omvägar för att den här vägen saknas. Det är dåligt för både klimatet och tillväxten.

På Södertörn bor hälften av Stockholmsregionens invånare men bara en tredjedel av alla företag ligger där. Goda pendlingsmöjligheter är därför väldigt viktigt för arbetsmarknaden och jämlikheten i hela regionen. Det är många, främst kvinnor, som sitter i långa köer i kollektivtrafiken från Södertörn och in mot Stockholms stad och vidare mot arbeten inom vården, omsorgen och andra samhällsbärande yrken som kommer få en enklare pendling och en bättre vardag när nu tvärförbindelsen byggs. Tvärförbindelsen kommer även bidra till fler företag och arbetsplatser på Södertörn. 

Viktigt är också att Norviks hamn får en fungerande väganslutning, det är en förutsättning för hamnens konkurrenskraft samt för att kunna minska dagens omfattande tunga lastbilstrafik från hamnar i södra- och västra Sverige till Stockholmsregionen.

Längs med hela vägdragningen kommer man bygga cykel- och gångväg och tvärförbindelsen kommer även möjliggöra för bättre kollektivtrafik och fler tvärgående busslinjer. Därutöver tar man hänsyn till naturvärdena i närområdet, bygger tunnlar under de känsligaste områdena och ekodukter för att möjliggöra för djurliv att röra sig.

Mycket mer behöver göras för att ställa om transportsektorn. Vi socialdemokrater i Stockholms län vill ta fram en elektrifieringsstrategi som inkluderar både gods-, personbils-, och kollektivtrafik, påskynda elektrifieringen av busstrafiken och rusta kollektivtrafiken för framtidens behov. Men att stoppa tvärförbindelse Södertörn riskerar att lämna hela södra Stockholms län utanför utvecklingen. Det kommer vi socialdemokrater aldrig att acceptera.

Jens Sjöström (S) 
Oppositionsregionråd med ansvar för trafikfrågor

Jan Valeskog (S) 
Oppositionsborgarråd Stockholm

Meeri Wasberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande Haninge

Patrik Isestad (S)
Oppositionsråd Nynäshamn 

Sara Helge Vikmång (S)
Oppositionsråd Huddinge

Ebba Östlin (S)
Kommunstyrelsens ordförande Botkyrka

facebook Twitter Email