God jul och gott nytt år!

Jul och nyår är snart här och många ser fram emot att träffa nära och kära. Coronapandemin är fortfarande en stor utmaning både i Sverige och globalt. Regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten har infört nya rekommendationer för att begränsa smittspridningen och ha beredskap för ett förvärrat pandemiläge. Vaccin räddar liv, därför bör du vaccinera dig om du kan.

Huddinge är på många sätt en bra kommun att bo, leva och verka i men vi har också stora utmaningar. Det finns idag för få lärare per elev och allt färre elever går ut grundskolan med fullständiga betyg. Att ge alla elever i Huddinge en bra skolgång går för oss före ideologiskt motiverade skattesänkningar.

Personalen i äldreomsorgen vittnar om att de sällan hinner ta hela sin lunchrast och att de mycket sällan hinner ta en paus för till exempel egna toabesök. Den så kallade gå-tiden upplevs ofta som orealistisk. Vi menar att minutscheman måste avskaffas, delade turer får inte förekomma, de äldre ska kunna få en egen fast omsorgskontakt och personalen behöver få bättre och tryggare arbetsvillkor.

Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre. En bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb, en möjlighet att flytta hemifrån. Det behövs fler mötesplatser för barn och unga, inte färre.

Nästa år kan du rösta för tre olika val: kommunalval, regionval och riksdagsval.

I Huddinge har Moderaterna styrt i 15 år. Om ett år kan du rösta för en ny politisk färdriktning som prioriterar fler lärare i skolan, ökad trygghet och en god omsorg för våra äldre.

Följ oss i sociala medier, dela våra budskap och gilla våra budskap.

Valet nästa år är en folkomröstning om välfärden.

God jul och gott nytt år!

Sara Heelge Vikmång, gruppledare och oppositionsråd
Rasmus Lenefors, oppositionsråd

facebook Twitter Email