Vi kräver svar från det moderatledda styret efter nya skjutningar

De senaste åren har Huddinge drabbats av en rad skjutningar. Bara de senaste veckorna har det skett tre skjutningar, vid Kvarnbergsplan och i Stuvsta, varav en med dödlig utgång. På dagens extrainsatta kommunstyrelse kräver Socialdemokraterna svar från det moderatledda styret.

– Skjutningar och sprängningar är inget vi ska vänja oss vid utan utvecklingen med att gängkriminella breder ut sig måste stoppas. Vår inställning är att vi som kommun ska göra allt vi kan för att öka tryggheten. Vi kan dock inte göra allt själva utan behöver också nationellt stöd. Därför har vi föreslagit att den framgångsrika satsningen Sluta Skjut ska införas i Huddinge. Moderaterna höll med oss men därefter har vi inte fått några besked. Nu behöver de svara på om de arbetar för att Sluta Skjut ska komma till Huddinge, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.  

Sluta Skjut är en brottsförebyggande satsning och långsiktig strategi som syftar till att minska det dödliga och grova våldet i kriminella miljöer. Den går i korthet ut på att punktmarkera och öka trycket på de personer som är mest kriminellt aktiva. Strategin har testats som ett pilotprojekt i Malmö Stad sedan 2018 och under denna period har antalet skjutningar i staden minskat. Arbetet mot gängen i Malmö ger resultat.

– Huddinge har styrts av Moderaterna i 15 år. Under den här tiden har mötesplatser för barn och unga stängts, avgifterna för föreningslivet har höjts, lärartätheten tillhör de lägsta i landet och andelen elever som klarar skolan sjunker. Så kan vi inte hantera kommunens centrala roll i det brottsförebyggande arbetet om vi menar allvar med att öka tryggheten. Men genom att lägga om politiken lokalt och prioritera det förebyggande arbetet, tillsammans med satsningen Sluta Skjut, är vi övertygande om att Huddinge kan bli en tryggare kommun att bo och leva i, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen.

Kontakt:
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare & oppositionsråd
08-535 301 52
Sara.Helge-Vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen.
08-535 301 45
Rasmus.Lenefors@huddinge.se

Pelda Qaso (S)
Politisk sekreterare
08-535 301 44
Pelda.Qaso@huddinge.se

facebook Twitter Email