Samarbete klart för Svenska kyrkan i Huddinge

2021-11-15
PRESSMEDDELANDE  

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänstern i Svenska kyrkan, Fria Liberaler i Svenska kyrkan och Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna har kommit överens om ett samarbete den kommande mandatperioden för att tillsammans styra Huddinges pastorat. Tillsammans ska nomineringsgrupperna bland annat arbeta för en öppen folkkyrka där alla är välkomna och som motverkar diskriminering.

Pastoratet ska vara en aktiv aktör och samarbeta med det omgivande samhället och vara en röst för de utsatta. Barn- och ungdomsverksamhet, dop och konfirmation är särskilt prioriterat. Med ett aktivt miljöarbete och genom att utgå från Agenda 2030 i planeringen ska ambitionerna för hållbarhet vara höga. Detta är några av punkterna i nomineringsgruppernas överenskommelse.

Tillsammans kommer nomineringsgrupperna att ha 24 av kyrkofullmäktiges 35 platser.

– Det känns mycket bra att vi kunnat komma överens om ett så ambitiöst program för Svenska kyrkan i Huddinge, där människor i alla åldrar, livssituationer och från olika kulturer ska vara välkomna och engageras i kyrkans verksamheter, säger Ann-Marie Högberg (S), kyrkorådets ordförande.

Hela överenskommelsen finns här.

Kontakt:  
Ann-Marie Högberg (S)
Kyrkorådets ordförande
070 87 90 093 
ann-marie.hogberg@outlook.com

Margareta Hedström (C)
Gruppledare
070 23 29 345
margareta.hedstrom42@gmail.com

Britt Björneke (ViSK)
Gruppledare
070 31 56 220
britt_bjorneke@hotmail.com

Margareta Forsell (FiSK)
Gruppledare
073 36 88 862
margareta.forsell@liberal.se

Elisabeth Norberg (MPSKDG)
Gruppledare
070 48 69 342
sveaelisabeth63@gmail.com

facebook Twitter Email