Vi kräver åtgärder för att öka tryggheten i Flemingsberg

2021-10-15
PRESSMEDDELANDE

Sedan tidigare är två kommundelar i Huddinge – Vårby och Skogås – med på listan över utsatta områden. När polisen i veckan uppdaterade listan kom även Grantorp/Visättra i Flemingsberg med. Nu kräver Socialdemokraterna i Huddinge åtgärder för att öka tryggheten i kommunen och lyfter frågan till debatt i fullmäktige.

– Huddinge har styrts av Moderaterna i 15 år. Under den här perioden har mötesplatser för barn och unga stängts, avgifterna för föreningslivet har höjts, lärartätheten tillhör de lägsta i landet och andelen elever som klarar skolan sjunker. För att bygga en långsiktigt trygg kommun behöver åtgärder vidtas. Vi kräver att det moderatledda styret tar sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet som ligger på kommunen. Flemingsberg är den tredje kommundelen i Huddinge som hamnar på listan över utsatta områden. Det här är ett politiskt misslyckande och nu kräver vi handling, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Det finns idag tre tungt kriminella nätverk etablerade i Huddinge, varav ett i Flemingsberg. De senaste åren har Huddinge drabbats av ett flertal skjutningar och våldsdåd med sprängmedel inblandade. Det har skett både i de områden där de kriminella nätverken har sin bas såväl som i andra delar av kommunen. Socialdemokraterna skriver i en interpellation att kommunen ska införa strategin Sluta skjut.

– Vår inställning är att vi som kommun ska göra allt vi kan för att öka tryggheten. Vi kan dock inte göra allt själva utan behöver också nationellt stöd. I Huddinge behöver vi satsningen Sluta Skjut. Genom Sluta Skjut, och genom att lägga om politiken lokalt och prioritera det förebyggande arbetet, är vi övertygande om att Huddinge kan bli en tryggare kommun att bo och leva i. Vägen dit går via färre, inte fler, utsatta områden, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen.

Sluta Skjut är en brottsförebyggande satsning och långsiktig strategi som syftar till att minska det dödliga och grova våldet i kriminella miljöer. Strategin har testats som ett pilotprojekt i Malmö Stad sedan 2018 och under denna period har antalet skjutningar i staden minskat. Arbetet mot gängen i Malmö ger resultat.

Socialdemokraterna har också föreslagit att kommunen ska införa en trygghetsfond. En trygghetsfond skulle utgöra ett viktigt komplement till det ovan nämnda arbetet och möjliggöra fler aktiva insatser för att förebygga brott. Det handlar om långsiktig finansiering för åtgärder som förbättrad belysning, kameror, områdesvärdar och beskära buskage, såväl som kultur- och fritidsarrangemang för unga.

Socialdemokraterna lämnar idag in en interpellation till kommunfullmäktige om att Flemingsberg klassas som ett utsatt område och om åtgärder för att öka tryggheten i Huddinge. Interpellationen finns att här.

Kontakt:
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare & oppositionsråd
08-535 301 52
Sara.Helge-Vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd & 2:e vice ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen
08-535 301 45
Rasmus.Lenefors@huddinge.se

Pelda Qaso (S)
Politisk sekreterare
08-535 301 44
Pelda.Qaso@huddinge.se

facebook Twitter Email