Sluta skjut behövs i Huddinge 

Debattartikel publicerad i Dagens Samhälle 7 oktober 2021

I somras hände det som inte får hända. Två små barn var ute och lekte i Visättra i Huddinge när de träffades av pistolskott och skadades allvarligt. Inte långt innan blev barn och unga vittnen till en skjutning med dödlig utgång vid en skolgård i närområdet.  
 
Barnen var inte måltavlor för skjutningarna, men händelserna visar hur våldet mellan gängkriminella tar sig in i människors liv. Det här är inte något vi ska vänja oss vid. Utvecklingen med att gängkriminella breder ut sig måste stoppas.  

Sverige är i grund och botten ett tryggt land, men utvecklingen av gängkriminaliteten utgör ett allvarligt hot. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit fram det mest omfattande programmet mot gängkriminalitet som någonsin har funnits i Sverige. Programmet innehåller åtgärder både på kort och lång sikt, och på flera olika områden. Men polisen och de rättsvårdande myndigheterna kan inte lösa detta ensamma. Det kommer att krävas samarbete. Kommunerna får aldrig stå passiva.  

Lika viktigt som det är att bekämpa kriminalitet är det att bekämpa kriminalitetens orsaker. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, en meningsfull fritid, ett första jobb, möjlighet att flytta hemifrån.   
  
I Huddinge har Moderaterna styrt i 15 år. Under den här tiden har mötesplatser för barn och unga stängts, avgifterna för föreningslivet har höjts, lärartätheten tillhör de lägsta i landet och andelen elever som klarar skolan sjunker. Nu aviseras också nedskärningar på skolan med över 100 miljoner kr. Så kan vi inte hantera kommunens centrala roll i det brottsförebyggande arbetet om vi menar allvar med att öka tryggheten.   
  
Vår inställning är att vi som kommun ska göra allt vi kan för att öka tryggheten. Vi kan dock inte göra allt själva utan behöver också nationellt stöd. I Huddinge behöver vi satsningen Sluta Skjut.    

Sluta Skjut är en brottsförebyggande satsning och långsiktig strategi som syftar till att minska det dödliga och grova våldet i kriminella miljöer. Strategin har testats som ett pilotprojekt i Malmö Stad sedan 2018 och under denna period har antalet skjutningar i staden minskat. Arbetet mot gängen i Malmö ger resultat. Nu ska satsningen spridas till fler kommuner och Huddinge bör vara en av dem.  

Genom Sluta Skjut, och genom att lägga om politiken lokalt och prioritera det förebyggande arbetet, är vi övertygande om att Huddinge kan bli en tryggare kommun att bo och leva i.  

Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd  
Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd  

facebook Twitter Email