Sluta skjut behövs i Huddinge

Pressmeddelande 2021-09-27
Justitieminister Morgan Johansson (S) meddelade i fredags att strategin bakom Sluta skjut ska spridas till andra kommuner än Malmö, och framför allt i Stockholmsområdet. Socialdemokraterna i Huddinge vill nu att modellen kommer hit.

– De senaste åren har Huddinge drabbats av en rad skjutningar varav flera med dödlig utgång. Den tragiska händelsen i Visättra i somras, då två små barn skadades, visar på en fullständig hänsynslöshet från de kriminella gängen. Det här är inte något vi ska vänja oss vid utan utvecklingen med att gängkriminella breder ut sig måste stoppas. Vår inställning är att vi som kommun ska göra allt vi kan för att öka tryggheten. Vi kan dock inte göra allt själva utan behöver också nationellt stöd. Därför vill vi se satsningen Sluta skjut i Huddinge, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.  

Sluta Skjut är en brottsförebyggande satsning och långsiktig strategi som syftar till att minska det dödliga och grova våldet i kriminella miljöer. Den går i korthet ut på att punktmarkera och öka trycket på de personer som är mest kriminellt aktiva. Strategin har testats som ett pilotprojekt i Malmö Stad sedan 2018 och under denna period har antalet skjutningar i staden minskat. Arbetet mot gängen i Malmö ger resultat.

– I Huddinge har Moderaterna styrt i 15 år. Under den här tiden har mötesplatser för barn och unga stängts, avgifterna för föreningslivet har höjts, lärartätheten tillhör de lägsta i landet och andelen elever som klarar skolan sjunker. Nu aviseras också nedskärningar på skolan med över 100 miljoner kr. Så kan vi inte hantera kommunens centrala roll i det brottsförebyggande arbetet om vi menar allvar med att öka tryggheten. Men genom att lägga om politiken lokalt och prioritera det förebyggande arbetet, tillsammans med satsningen Sluta skjut, är vi övertygande om att Huddinge kan bli en tryggare kommun att bo och leva i, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen.

Brottsförebyggande rådet (Brå), polisen och kriminalvården får nu i uppdrag att sprida strategin bakom Sluta skjut till andra kommuner än Malmö. Enligt justitieminister Morgan Johansson (S) vill man framför allt komma i gång med modellen i Stockholmsområdet.

Kontakt:  
Sara Heelge Vikmång (S) 
Gruppledare & oppositionsråd  
08-535 301 52 
Sara.Helge-Vikmang@huddinge.se  

Rasmus Lenefors (S) 
Oppositionsråd  
08-535 301 45 
Rasmus.Lenefors@huddinge.se  

Pelda Qaso (S)  
Politisk sekreterare  
08-535 301 44 
Pelda.Qaso@huddinge.se 

facebook Twitter Email