Fler elever ska klara skolan

Debattartikel publicerad i Mitt i Huddinge 2021-08-28

Andelen elever i Huddinge som går ut nian med fullständiga betyg sjunker. Socialdemokraterna vill därför se åtgärder för att fler elever ska klara kunskapskraven.

Nu har Huddinges skolor startat igen efter sommaren. I skolan läggs grunden för resten av våra liv och kommunens lärare och skolpersonal gör varje dag ovärderliga insatser för våra elever. Men under lång tid har Huddinges skolor haft problem med lärarbrist, ojämlikhet och stora klasser. Det här går ut över undervisningens kvalitet och elevens möjlighet att få tid med sin lärare. Vi ser nu att andelen elever som går ut nian i Huddinge med fullständiga betyg sjunker.

Det här betyder att en minskad andel Huddingeelever får gymnasiebehörighet. Detta samtidigt som vi vet att en lyckad skolgång och en gymnasieexamen är det bästa skyddet mot att hamna i arbetslöshet. Den här utvecklingen måste vändas.

I dialog med lärare, rektorer, fackliga företrädare och skolkommuner som har vänt motsvarande utveckling har vi därför tagit fram tre förslag för att fler elever i Huddinge ska klara skolan:

  • Anställa fler lärare för att kunna arbeta med tvålärarsystem eller tre lärare på två klasser.
  • Ge lärare möjlighet att vidareutbilda sig till speciallärare eller specialpedagog med en halvtidsanställning under utbildningen och en heltid när de är klara.
  • Stärk rektorskapet, genom bl.a. vidareutbildning och fler biträdande rektorer.

Investeringar för att vända utvecklingen i Huddinges skolor är inte bara nödvändigt, det är också fullt möjligt. Socialdemokraterna har i våra budgetförslag under flera år föreslagit mer resurser till grundskolenämnden. I det senaste budgetförslaget från november 2020 satsade vi 27 miljoner kr mer på skolan än det moderatledda styret. Det hade exempelvis räckt till att anställa 40 fler lärare. Men Moderaterna valde istället att sänka skatten med 10 öre.

Engagerade och skickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas kunskapsresultat. De åtgärder vi föreslår syftar därför till att på olika sätt skapa förutsättningar för att Huddinges elever ska få mer lärarledd undervisning av hög kvalitet.

Våra förslag skulle inte vända utvecklingen i Huddinges skolor över en natt. Men om vi får Huddingebornas förtroende i valet nästa år är vi fast beslutna om att arbeta långsiktigt och fokuserat för att Huddinge ska få en mer jämlik skola där fler elever klarar kunskapskraven.

Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd
Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i grundskolenämnden

facebook Twitter Email