Rösta för allas lika värde och rätt!

Värderingar för ett jämlikt samhälle står på spel 19 september. Vi vill att Svenska kyrkan ska behandla alla lika – oavsett kön, sexuell läggning eller var man kommer ifrån.

Vi lovar arbeta för:

EN ÖPPEN KYRKA

 • Alla är välkomna på lika villkor
 • En utåtvänd, solidarisk kyrka
 • Samverkan med andra aktörer i lokalsamhället som kommunen och föreningslivet
 • Skapa fler mötesplatser och vägar in i kyrkan och dra nytta av digitaliseringens möjligheter

EN NÄRA FOLKKYRKA

 • Fler ideella ges plats som medarbetare i kyrkan
 • Kyrkan ska upplevas modern, tillgänglig och livsviktig där fler väljer att döpa sina barn
 • Religiös öppenhet, där vi samverkar med andra samfund och religioner för ökad tillit
 • Diakonal verksamhet som erbjuder gemenskap, står upp för och ger stöd till de mest utsatta

ETT FÖREDÖME SOM ARBETS- OCH UPPDRAGSGIVARE

 • Samverkan med de fackliga organisationerna
 • God arbetsmiljö
 • Krav på schyssta villkor vid upphandlingar
 • Stödja tjejer och kvinnor att ta ledande positioner

KAMP MOT DISKRIMINERING. EN FEMINISTISK KYRKOPOLITIK

 • Bekämpa rasism
 • Alla församlingar regnbågscertifieras
 • Jämställdhet och nolltolerans mot diskriminering

ETT TILLGÄNGLIGT KULTURLIV OCH PLATS FÖR BARN OCH UNGA

 • Bevara vårt värdefulla kulturarv
 • Ett rikt musik- och kulturliv
 • All verksamhet för barn och unga ska vara avgiftsfri
 • Sommarjobb och praktikplatser för unga

TILLSAMMANS VÅRDAR VI MILJÖN OCH KLIMATET

 • Fortsätta vårt framgångsrika arbete med miljömedvetenhet för att värna skapelsen
 • Agenda 2030 ska vara en ledstjärna
 • Ett klimatneutralt pastorat

EN SOCIALT HÅLLBAR KYRKA I HELA VÄRLDEN

 • Ställa krav på samhällets offentliga aktörer att ta sitt ansvar för att minska utsatthet, lidande och utanförskap
 • Bekämpa oro och ensamhet
 • 1 procent av församlingarnas verksamhetsbudget ska gå till internationellt arbete

Läs hela vårt valmanifest här.

facebook Twitter Email