Angående skjutningen i Visättra

Två små barn var ute och lekte i Visättra i Flemingsberg i helgen när de träffades av pistolskott och skadades allvarligt.

Nyligen blev barn och unga vittnen till en skjutning med dödlig utgång i närområdet.Barn ska känna trygghet och kunna leka och röra sig fritt. Barn och unga ska inte utsättas för eller bli vittne till våldsdåd. Det här inte är något vi ska vänja oss vid i Huddinge. Utvecklingen med att gängkriminella breder ut sig måste stoppas. Regeringen har vidtagit skarpa åtgärder för att krossa gängen och stoppa nyrekryteringen. Fler åtgärder är nödvändiga och på gång så som ytterligare skärpta straff.

Men polisen och de rättsvårdande myndigheterna kan inte lösa detta ensamma. Det kommer att krävas samarbete. Kommunen får aldrig stå handfallen och passiv. Det krävs förebyggande insatser, en skola som inte lämnar någon i sticket, socialtjänst och fritidsaktiviteter. Fritidsgårdar, ett starkt föreningsliv och bibliotek skapar trygghet för ungdomar i sitt närområde. Sommarjobb och utbildning bidrar med framtidstro.

Socialdemokraterna kommer därför fortsätta att driva på för att öka tryggheten i alla våra bostadsområden och för barn och unga i vår kommun. Vi är i opposition i Huddinge och ser behovet av ett nytt politiskt ledarskap som prioriterar trygghet, välfärd och jobb för alla Huddingebor.

facebook Twitter Email