Tre förslag för att fler elever ska klara skolan

2021-06-21
PRESSMEDDELANDE

Andelen elever i Huddinge som går ut nian med fullständiga betyg sjunker. Socialdemokraterna vill därför se åtgärder för att fler elever ska klara kunskapskraven.

– I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Men under lång tid har Huddinges skolor haft problem med lärarbrist, ojämlikhet och stora klasser. Det här går ut över undervisningens kvalitet och elevens möjlighet att få tid med sin lärare. Vi ser nu att andelen elever som går ut nian med fullständiga betyg sjunker, vilket innebär att färre får gymnasiebehörighet. Det här måste åtgärdas och visar att satsningarna som vi har velat göra på Huddinges skolor under många år borde gått före att sänka skatten med 10 öre, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

I grundskolenämndens senaste rapport framgår att en minskad andel elever i Huddinges grundskolor klarar kunskapskraven i årskurs 9, dvs. minst E i alla ämnen. 
 
I dialog med lärare, rektorer, fackliga företrädare och skolkommuner som har vänt motsvarande utveckling har Socialdemokraterna tagit fram tre förslag för att fler elever i Huddinge ska klara skolan:

  • Anställa fler lärare för att kunna arbeta med tvålärarsystem eller tre lärare på två klasser.
  • Ge lärare möjlighet att vidareutbilda sig till speciallärare eller specialpedagog med en halvtidsanställning under utbildningen och en heltid när de är klara.
  • Stärk rektorskapet, genom bland annat vidareutbildning och fler biträdande rektorer.

– Engagerade och skickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas kunskapsresultat. De åtgärder vi föreslår syftar därför till att på olika sätt skapa förutsättningar för att Huddinges elever ska få möjlighet till mer lärarledd undervisning. Våra förslag skulle inte vända utvecklingen i Huddinges skolor över en natt. Men vi är fast beslutna om att arbeta långsiktigt och fokuserat för att Huddinge ska få en mer jämlik skola där fler elever klarar kunskapskraven, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i grundskolenämnden.

Socialdemokraterna har i sina budgetförslag under flera år föreslagit mer resurser till grundskolenämnden. I det senaste budgetförslaget från november 2020 satsade Socialdemokraterna 27 miljoner kr mer på skolan än den styrande koalitionen. Det hade exempelvis räckt till att anställa 40 fler lärare. Den styrande koalitionen la istället motsvarande summa, 27 miljoner kr, på att sänka kommunalskatten med 10 öre.

Kontakt:  

Sara Heelge Vikmång (S) 
Gruppledare & oppositionsråd  
08-535 301 52 
Sara.Helge-Vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S) 
Oppositionsråd  
08-535 301 45 
Rasmus.Lenefors@huddinge.se  

Pelda Qaso (S)  
Politisk sekreterare  
08-535 301 44 
Pelda.Qaso@huddinge.se  

facebook Twitter Email