Alla barn behöver förskola

Debattartikel publicerad i Mitt i Huddinge 2021-06-12

Förskolan är starten på det livslånga lärandet och ska vara lärorik och utvecklande för alla barn. Vi menar att alla barn har rätt till en bra start i livet och till goda och trygga uppväxtvillkor. Socialdemokraterna i förskolenämnden har tagit initiativ till att kartlägga läget i Huddinge.    

Andelen barn i åldern 1-5 år som är inskrivna i förskolan i Huddinge kommun varierar kraftigt mellan de olika kommundelarna. Genomsnittet är ungefär 85 procent. I åldrarna 2-5 år är det cirka 340 barn, eller 6 procent, som inte har koppling till någon förskola.    

I Flemingsberg, Vårby och Skogås är det en högre andel barn som inte är inskrivna. Var sjätte treåring (17 procent) i Flemingsberg går inte i förskola jämfört med 0 procent i Stuvsta och 1 procent i Snättringe.    

Även Skolverket har konstaterat att en lägre andel barn från socioekonomiskt utsatta områden går i förskolan. Det tyder på att det behövs fler insatser för att informera om förskolans långsiktiga effekter på barns lärande och utveckling. Vårdnadshavarna behöver känna till rätten till förskola och vad som är förskolans uppdrag.   

Vi tror att många av de barn som står utanför förskolor och pedagogisk omsorg skulle må bra av en förskoleplats. Förskolan innebär en daglig kontakt med det svenska språket och samvaro med andra barn och pedagoger något som många barn som saknar förskoleplats behöver.    

Därför kommer vi att fortsätta driva på för insatser som syftar till att fler barn i Huddinge ska gå i förskolan.    

Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd, Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd, Erling Karlsson (S), 2:e vice ordförande i förskolenämnden.    

facebook Twitter Email