Vi vill inrätta en fritidsbank i Huddinge


2021-06-08 
PRESSMEDDELANDE 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att det inrättas en fritidsbank – ett bibliotek med sport- och fritidssaker – i Huddinge.

– Just i Huddinge, med de stora socioekonomiska skillnaderna vi har mellan våra olika områden, skulle en fritidsbank fylla ett viktigt syfte och motverka att ens plånbok begränsar möjligheten till en aktiv fritid. Med en fritidsbank skulle vi också ge fler Huddingebor möjlighet att ta del av kommunens många och fina friluftsområden genom att låna ut till exempel flytvästar, skidor och skridskor, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.

Behovet av en fritidsbank i Huddinge har aktualiserats under pandemin då all idrottsundervisning i skolan behövde bedrivas utomhus, även vid snö och kyla. Många elever kom då till undervisningen utan de kläder och utrustning de behövde och blev därför blöta och kalla, eller kom de inte till lektionen alls.

– Det är inte rimligt att vissa barn, till följd av deras ekonomiska hemförhållanden, inte har möjlighet att delta i idrottsundervisningen med sina klasskompisar. Det här problemet uppstod inte under pandemin, men blev mer omfattande och synligt. En fritidsbank skulle därför vara viktig också för en mer jämlik och inkluderande skolidrott i Huddinge, säger Rasmus Lenefors (S).

På initiativ från Socialdemokraterna genomförde Barn- och utbildningsförvaltningen i vintras en inventering av hur den här situationen såg ut i kommunens skolor. När förvaltningen redovisade svaren framgick det att en fritidsbank var den mest efterfrågade åtgärderna bland idrottslärarna för att skapa bättre möjligheter för alla elever att kunna delta i undervisningen.

Fakta om fritidsbank

En fritidsbank är som ett bibliotek fast med sport- och fritidssaker. Där kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, fotbollsskor, innebandyklubbor och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar[1].

Syftet med en fritidsbank är att fler ska få möjlighet till en aktiv fritid, utan att det kostar pengar. Det främjar således både folkhälsa och jämlika livsvillkor.

Därtill är en fritidsbank också ett viktigt verktyg för att nå målen i Agenda 2030 och ett mer hållbart samhälle. Istället för att urvuxna fotbollsskor och för korta skidor slängs eller läggs på vinden tas de tacksamt emot av fritidsbanken som sedan lånar ut utrustningen gratis till andra personer.

Organisationen Fritidsbanken Sverige har under 2021 fått bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet, Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande och Kronprinsessparets Stiftelse. Det finns idag en fritidsbank på över 100 platser i Sverige.

Socialdemokraternas motion finns här.

Kontakt:  

Rasmus Lenefors (S) 
Oppositionsråd  
08-535 301 45 
Rasmus.Lenefors@huddinge.se  

Pelda Qaso (S)  
Politisk sekreterare  
08-535 301 44 
Pelda.Qaso@huddinge.se 


[1] www.fritidsbanken.se/om-oss

facebook Twitter Email