Vi vill införa språkkrav inom äldreomsorgen

2021-05-31
PRESSMEDDELANDE

Socialdemokraterna vill införa språkkrav för personalen i Huddinges äldreomsorg. S föreslår också riktade insatser för att motverka äldres ensamhet och för att stoppa minutjakten i hemtjänsten. Förslagen skulle bidra till att öka kvaliteten i äldreomsorgen.

– Alla medarbetare ska ha god kunskap i svenska språket och klara av att hantera vanligt förekommande arbetsuppgifter självständigt. Oavsett om man som brukare fikar på äldreboendet eller får hjälp av hemtjänsten att ta på stödstrumpor, ska personalen kunna behärska svenska, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Socialdemokraterna vill att språkkrav ska ställas vid nyanställningar. Dessutom vill partiet rusta utemiljöerna på särskilda boenden för att skapa fler mötesplatser för äldre och på så sätt minska ofrivillig ensamhet. I praktiken handlar det om nya utemöbler, markiser, kryddträdgårdar men även satsningar på kultur och fritid.

– Många äldre upplever ensamhet och social isolering. Hemtjänstens besök kan vara den enda möjligheten till daglig social kontakt vilket är en trygghet för den äldre och för deras anhöriga, säger Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd.

Att ta bort minutjakten skulle också innebära en bättre arbetsmiljö för personalen och en bättre omsorg för de äldre.

– Minutjakten leder till stress för såväl brukarna som för hemtjänstens personal. Vetskapen om att duschen eller toabesöket bara får ta ett visst antal minuter och att den ekonomiska ersättningen bygger på att promenaden måste genomföras i regn skapar stress och ofrihet. Personalen vittnar om att de sällan hinner ta hela sin lunchrast och att de mycket sällan hinner ta en paus för till exempel egna toabesök. Den så kallade gå-tiden upplevs ofta som orealistisk, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

facebook Twitter Email