Samarbete över blockgränsen när klimatet brådskar

2021-05-25
PRESSMEDDELANDE 

För fjärde gången arrangerar Centerpartiet och Socialdemokraterna i Huddinge ett gemensamt klimatforum. Det görs i ett läge när Huddinge kommun blivit utsedd till landets sjunde klimatbästa kommun och bäst i Stockholmsregionen, samtidigt som klimatfrågan är mer angelägen än någonsin.

– Vi måste som politiska ledare tala klarspråk och bestämma oss för hur vi mest effektivt minskar klimatutsläppen, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för klimat och stadsmiljöfrågorna.

Evenemanget samarrangeras av Socialdemokraterna och Centerpartiet, ett parti ur oppositionen och ett ur den styrande koalitionen. Klimatutmaningen är blocköverskridande och partierna både krokar arm och utmanar varandra för att lyfta klimatfrågorna.

– Alla Huddingebor kan bidra i klimatarbetet men för att lösa klimatkrisen måste vi agera gemensamt. När samhället återstartas efter krisen ska klimatomställningen användas till att skapa jobb, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Karaktären på Huddinge klimatforum har varierat. 2015 deltog riksdagsledamöter och 2019 gav sakkunniga inom klimat- och miljöområdet inramning till en stor panel där alla tio av Huddinges partier möttes. Förra året bjöds alla partier in till en digital debatt. Huddinge klimatforum 2021 presenteras med parollen Klimatet brådskar och leds av gymnasieeleverna David Magnusson och Lina Fernström, båda Huddingebor. David är ordförande för SSU Huddinge och Lina är vice ordförande för CUF Södertörn.

– Klimatet är en av de viktigaste ungdomsfrågorna, det är av största vikt att vi agerar nu, säger David Magnusson, ordförande SSU Huddinge.

David och Lina kommer inleda kvällen med en diskussion om klimatfrågan innan de leder samtalet med fyra Huddingepolitiker: Christian Ottosson (C), Sara Heelge Vikmång (S), Jennifer Lind (M) och Anders Lönroth (MP).

– Att vi har en klimatkris är ingen nyhet för de flesta, men ofta missar vi att faktiskt göra något åt den, säger Lina Fernström, vice ordförande CUF Södertörn.

Huddinge klimatforum 2021 är ett digitalt evenemang som sänds live på Facebooksidorna för Centerpartiet i Huddinge och Socialdemokraterna i Huddinge, onsdagen 26:e maj, 19.00-20.00.

Kontakt
Tomas Selin (C)
Politisk sekreterare
070-198 61 93
Tomas.Selin@huddinge.se

Pelda Qaso (S)  
Politisk sekreterare  
08-535 301 44 
Pelda.Qaso@huddinge.se 

facebook Twitter Email