Stoppa Moderaternas försämringar av äldreomsorgen

2021-05-13
PRESSMEDDELANDE

Kommunal har meddelat att Huddinge kommun har kallat till överläggning om nedskärningar av de anställdas arbetstid på Tallgårdens äldreboende i Stuvsta. Den moderatledda koalitionen vill tvinga personalen på äldreboendet att gå från heltid till deltid.

– Trots att behovet av satsningar är större än på flera decennier. Och trots att regeringen, med anledning av krisen, tillfört historiska belopp till kommunerna för att de ska kunna stärka välfärden väljer den moderatledda koalitionen i Huddinge att nedmontera välfärden. Huddinge kommun gick med ett överskott på nästan 400 miljoner kronor 2020. Det finns resurser att lägga på Tallgårdens äldreboende i Stuvsta men Moderaterna prioriterar inte Huddinges äldre eller personal, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Huddinge kommun har styrts av en moderatledd koalition i 15 år. Det var i slutet på förra året som den moderatledda koalitionen i Huddinge sänkte skatten för motsvarande 27 miljoner kronor samtidigt som de beslutade om att lägga ner den kommunala hemtjänsten för att spara pengar, ett beslut som upphävdes efter Socialdemokraternas överklagan.

– Det här är oacceptabelt. Personalen är sjukvården och omsorgens viktigaste resurs och deras villkor måste förbättras, inte försämras. Bättre arbetsvillkor inom äldreomsorgen med fler tillsvidare- och heltidsanställningar skulle ge personalen bättre förutsättningar att göra sitt viktiga jobb, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Kontakt:

Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare & oppositionsråd
08-535 301 52
Sara.Helge-Vikmang@huddinge.se

Pelda Qaso (S)
Politisk sekreterare
08-535 301 44
Pelda.Qaso@huddinge.se

facebook Twitter Email