M-styret bär ansvaret, de har styrt i 15 år

Debattartikel publicerad i Mitt i Huddinge 19 mars 2021

Vi befinner oss just nu i den största samhällskrisen i modern tid och pandemin har visat att äldreomsorgen måste utvecklas. Den socialdemokratisk ledda regeringen, tillsammans med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna, skjuter till stora statsbidrag för att vi tillsammans ska kunna arbeta oss ur krisen. Det är skälet till Huddinge kommuns goda ekonomiska siffror 2020 – som det moderatledda styret använder för att sänka skatten. Samtidigt beslutar man om att lägga ner den kommunala hemtjänsten för att spara pengar. Ett beslut som visade sig vara olagligt efter vår överklagan. Om det är något som processen har visat så är det att det finns ett starkt stöd för att ha kvar hemtjänst i egen regi.

Det moderatledda styret i Huddinge kommun gör nedskärningar i stället för förstärkningar av välfärden. Hemtjänstens underskott har inte skapats i år utan har existerat under flera år. Vi har föreslagit mer resurser till äldreomsorgen än koalitionen i tidigare budgetar men det mångåriga ansvaret för situationen i Huddinges äldreomsorg, gällande både kvalitet och ekonomi, är styrets.

Huddinge kommun har styrts av en moderatledd koalition i 15 år, oavsett vad Sverigedemokraterna vill påstå. Valet nästa år är en folkomröstning om välfärden. I stället för vinstjakt och nya privatiseringar vill vi tag i problemen. Huddingebornas skattepengar ska användas till att förbättra och utveckla skolan och omsorgen – inte till stora vinster.

Socialdemokraterna kommer fortsätta arbeta för en trygg äldreomsorg för Huddinges äldre. Det arbetet börjar med personalen, de måste få bättre och tryggare arbetsvillkor. För att hemtjänsten i egen regi ska ha möjlighet att skapa en ekonomi i balans krävs det att det tillförs mer resurser. Minutscheman måste avskaffas, delade turer får inte förekomma och de äldre ska kunna få en egen fast omsorgskontakt. Vinstjakten hör inte hemma i Huddinges välfärd.

Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

facebook Twitter Email