Bristerna i äldrevården måste granskas

20210315 PRESSMEDDELANDE

Från 1 mars 2020 har totalt 63 personer avlidit inom 30 dagar från covid-diagnos på Huddinges särskilda boenden för äldre. En granskning av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har nu visat på allvarliga brister på ett särskilt boende i Huddinge kommun. IVO har också tidigare granskat vården för äldre under pandemin och det vårdbolag som ansvarar för läkarvården på boendet och funnit allvarliga brister. Läkarbedömningar har ofta gjorts över telefon och journalföringen har varit bristande. IVO riktar också hård kritik mot att vård i livets slutskede satts in utan tillräckligt noggranna bedömningar.

– Allt för många brister börjar radas upp när det gäller läkarvården för äldre under pandemin. Region Stockholm är helt ensamma om att bedriva denna vård som en vårdmarknad frikopplad från vårdcentraler och sjukhus. Det är uppenbart att detta måste förändras, vårdvalet måste avvecklas, avtal med oseriösa aktörer sägas upp och läkarnärvaron öka, säger Talla Alkurdi (S), oppositionsregionråd.

Socialdemokraterna har vid flertalet tillfällen lagt fram krav på särskilda granskningar av vården för äldre under pandemin, både i Huddinge kommun och i hela regionen.

– Det som har framkommit är mycket allvarligt. Huddinge måste snarast inleda en särskild granskning av äldrevården i vår kommun. Vi måste gå till botten med vad som har hänt och om det funnits liknande brister på andra äldreboenden för att kunna genomföra nödvändiga förändringar och rädda liv, säger Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd i Huddinge.

Kontakt:

Björn Fridén (S)
Pressekreterare
070-737 32 47
bjorn.friden@sll.se

Pelda Qaso (S)
Politisk sekreterare
070-303 34 27
pelda.qaso@huddinge.se

facebook Twitter Email