I skuggan av pandemin

Debattartikel publicerad i Mitt i Huddinge 26 februari 2021

I skuggan av pandemin monterar Moderaterna ned vår gemensamma välfärd i delar av landet. I mer än var tredje kommun de leder, har de gjort förändringar i äldreomsorgen som riskerar att urholka och försvaga den. Det handlar om nedskärningar, privatiseringar, utförsäljningar och nedläggningar, så också i Huddinge kommun.

Trots att behovet av satsningar är större än på flera decennier. Och trots att regeringen, med anledning av krisen, tillfört historiska belopp till kommunerna för att de ska kunna stärka välfärden väljer den moderatledda koalitionen i Huddinge att nedmontera välfärden. Först sänker de skatten för motsvarande 27 miljoner kronor samtidigt som man väljer att lägga ned den kommunala hemtjänsten för att spara pengar.

Nu står vi här i en pandemi. Trots det fortsätter många moderatledda kommuner med ideologiskt drivna privatiseringar och nedskärningar mitt i krisen, vilket ofta drabbar just äldreomsorgen. Vi ser det i vår egen kommun.

Det är oansvarigt och beklagligt att Vård- och omsorgsnämndens ordförande i Huddinge sätter sin privatiseringsagenda före de äldres behov av en trygg och säker vård och omsorg. Socialdemokraterna överklagade beslutet i nämnden och förvaltningsrättens dom stärker vår uppfattning om att den här frågan hör hemma i kommunfullmäktige och inte ska beslutas i ett slutet rum med ordförandens utslagsröst.

Det är en lättnad för alla de 750 äldre som är i behov av hemtjänst och som valt den kommunala hemtjänsten som nu slipper bli tvingade att byta. Det ger trygghet för de cirka 160 anställda inom hemtjänsten som riskerade uppsägning och arbetslöshet mitt i en brinnande pandemi.  

Vi Socialdemokrater har föreslagit att kommunen ser till att fler anställda har möjlighet till vidareutbildning och fasta anställningar istället för privatiseringar och vinstjakt i äldreomsorgen.

En stark gemensam välfärd ger trygghet både åt individen och i hela samhället. Detta förutsätter ett robust välfärdssystem som står pall. Som sätter stabilitet före privatiseringshets.

Med traditionella socialdemokratiska lösningar bygger vi framtidens välfärd.

Lena Rådström Baastad (S), partisekreterare Socialdemokraterna
Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd, Huddinge kommun

facebook Twitter Email