En seger för Huddinges äldre och hemtjänstpersonal

Huddinge kommun har meddelat att den kommunala hemtjänsten inte kommer att läggas ner eftersom den moderatledda koalitionen valt att inte överklaga förvaltningsrättens dom. Beslutet i nämnden var olagligt och beslutet togs i nämnden för att man där hade ordförandens utslagsröst men saknar majoritet i Huddinges högst beslutande organ, kommunfullmäktige. Om det är något den här processen har visat så är det att det finns ett starkt stöd för att ha kvar hemtjänst i egen regi.

Det var i slutet på november förra året som de styrande partierna i Huddinge bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Drevvikenpartiet och Huddingepartiet beslutade att lägga ner all kommunal hemtjänst i Huddinge.

– I Huddinge har en moderatledd koalition styrt i 15 år, och att vi har hamnat här visar på att det är ett svagt styre. I sex månader har man utsatt äldre, deras anhöriga och all hemtjänstpersonal för oro och rädsla, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Socialdemokraterna kommer att fortsätta arbeta för att förbättra äldreomsorgen för våra äldre. För att hemtjänsten i egen regi ska ha möjlighet att skapa en ekonomi i balans krävs det att det tillförs mer resurser. Minutscheman måste avskaffas, delade turer får inte förekomma och de äldre ska kunna få en egen fast omsorgskontakt och personalen måste få bättre och tryggare arbetsvillkor.

facebook Twitter Email