En tryggare äldreomsorg börjar med personalen

Äldreomsorgslyftet innebär en särskild satsning på att öka kunskapen, kompetensen och förbättra arbetsmiljön för personalen. Genom satsningen finns det nu möjlighet för alla kommuner att avskaffa minutscheman i hemtjänsten och garantera tillsvidareanställning på heltid till alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet som undersköterskor. Det här satsningarna behövs. Äldreomsorgens personal behöver bättre förutsättningar för sitt viktiga arbete så att äldre i Sverige kan vara trygga i att äldreomsorgen fungerar när man behöver den.

Vi Socialdemokrater har därför lagt en motion till kommunfullmäktige om att Huddinge kommun ska genomföra äldreomsorgslyftet och verka för att privata utförare som kommunen har avtal med också genomför den här satsningen. På gårdagens kommunstyrelse argumenterade vi för att kommunen ska göra mer för att fler än en privat utförare ska delta.

Det ska vara tryggt att bli gammal.

facebook Twitter Email