Sara har ordet

Hej! Sara Heelge Vikmång här, gruppledare och oppositionsråd.

I Huddinge kommun sänker den moderatledda koalitionen skatten med 27 miljoner kronor samtidigt som de vill lägga ner den kommunala hemtjänsten – för att spara pengar. Allt detta mitt i en brinnande pandemi när Huddinge drabbats hårt av pandemin.

Det var i slutet av november som Vård-och omsorgsnämnden i Huddinge beslutade att lägga ner all kommunal hemtjänst i kommunen med den kristdemokratiske ordförandens utslagsröst. Beslutet togs trots att den kommunala hemtjänsten har en omfattande verksamhet i kommunens alla delar med över 750 brukare och cirka 160 anställda. Det gör kommunens egna regi till den mest populära utföraren.

Socialdemokraterna överklagade beslutet och jag är glad över att förvaltningsrätten delar vår uppfattning att beslutet var olagligt – att det här är ett så pass stort beslut och av så stor vikt att det ska beslutas av kommunfullmäktige. Det är en lättnad för alla Huddinges äldre som har valt kommunal hemtjänst och nu inte blir tvingade att byta mitt i en pågående pandemi. Det är även en trygghet för de anställda som inte riskerar att bli uppsagda.

I Huddinge har en moderatledd koalition styrt i snart 15 år, och att vi har hamnat här visar på att det är ett svagt styre. De har drivit igenom ett beslut som visar sig vara olagligt och man gjorde det i nämnden för att man där hade utslagsröst men saknar majoritet i Huddinges högst beslutande organ, kommunfullmäktige. 

De som farit illa i den här processen är Huddinges alla äldre och personalen inom hemtjänsten. Frågan är nu om styret tänker lyssna på oron hos Huddinges äldre och den starka folkliga opinionen mot deras förslag? Det kvarstår att se. 

Socialdemokraterna kommer att fortsätta arbeta för att förbättra äldreomsorgen för våra äldre. Minutscheman måste avskaffas, delade turer får inte förekomma, de äldre ska kunna få en egen fast omsorgskontakt och personalen måste få bättre och tryggare arbetsvillkor.

/Sara Heelge Vikmång

facebook Twitter Email