BESLUTET KLUBBAT MED ORDFÖRANDES UTSLAGSRÖST

Den styrande koalitionen i Huddinge med Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Drevvikenpartiet och Huddingepartiet har den 26 november beslutat om att avveckla den kommunala hemtjänsten i Huddinge genom att använda ordförandes utslagsröst.

Detta trots att den kommunala hemtjänsten har en omfattande verksamhet i kommunens alla delar med över 700 brukare och cirka 160 anställda. Det gör kommunens egna regi till den mest populära utföraren och det här förslaget från den moderatledda koalitionen minskar valfriheten för alla de äldre som får hjälp av den kommunala hemtjänsten.

Om det dessutom stämmer att privata utförare bedriver verksamhet i Huddinge, utan tillstånd och får skattemedel för det, med det politiska styrets vetskap, så väcker det allvarliga frågor om det politiska styrets förmåga att leda kommunen.

I skuggan av pandemin riskerar det moderatledda styret de äldres trygghet och omsorg för att genomdriva privatiseringar och skattesänkningar. Många äldre och deras anhöriga har hört av sig under de senaste veckorna liksom personal inom hemtjänsten. Över 5000 personer har också skrivit på Kommunals upprop Rädda Huddinges hemtjänst, på drygt en vecka. Vi delar deras oro och frustration och anser att ett beslut av den här storleken förtjänar en demokratiskt rimlig process och beslut i kommunens högsta beslutande organ – kommunfullmäktige.

Oppositionen krävde, utöver att ärendet skulle avslås, på vård- och omsorgsnämnden att frågan skulle lyftas till kommunfullmäktige eftersom det är ett omfattande beslut som påverkar många människor och som är av stor betydelse. Beslutet kommer att överklagas så att förvaltningsrätten får laglighetspröva det.

facebook Twitter Email