Vi säger nej till den moderatledda koalitionens nedläggning av den kommunala hemtjänsten

Det är oansvarigt och beklagligt att vård- och omsorgsnämndens ordförande sätter sin privatiseringsagenda före de äldres behov av en trygg och säker vård och omsorg. Den moderatledda koalitionen lägger ner den kommunala hemtjänsten, samtidigt som flera privata utförare saknar tillstånd.

Den kommunala hemtjänsten har en omfattande verksamhet i kommunens alla delar med över 700 brukare och cirka 160 anställda. Det gör kommunens egna regi till den mest populära utföraren. I en svår tid har personalen ställt upp och arbetat hårt för att alla äldre ska kunna vara trygga med att de får en god vård och omsorg, när de behöver. Medarbetarna känner de äldre och de har god kännedom om lokalsamhället.

Coronapandemin har blottlagt brister i äldreomsorgen där många i personalen har otrygga anställningar. Svaret på detta måste vara mer resurser för att förbättra villkoren och utbildning för att fler ska kunna utbilda sig till vårdbiträde och undersköterska. Den moderatledda koalitionen väljer istället för att satsa på äldreomsorgen att anställa konsulter med uppgift att säga upp 160 lojala medarbetare och lägga ner kommunens egna hemtjänst. Det är fel väg att gå.

Kommunen har det yttersta ansvaret för att individer får det stöd som de behöver. Redan nu saknar tre privata utförare tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vilket motsvarar cirka 400 kunder som kan behöva välja en annan utförare. Huddinge kommun måste alltid ha kompetens att bedriva hemtjänst. Med det förslag som nu läggs på nämndens bord kommer den branschkompetens och den erfarenhet som byggts upp gå förlorad. Nedläggningen av den kommunala hemtjänsten leder till försämrad valfrihet, något som den moderatledda koalitionen annars brukar tala sig varma för. Den leder också till att 160 anställda förlorar jobbet i en tid av hög arbetslöshet och där många kommer att välja andra arbetsgivare i framtiden när Huddinge kommun behöver rekrytera till andra verksamheter inom vård- och omsorg.

facebook Twitter Email