Historisk satsning på Huddinges välfärd

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har ökat det generella statsbidraget till kommuner och regioner med ytterligare tio miljarder kronor 2021. För Huddinges del innebär det en ökning om 116 miljoner kronor. Tillsammans med de medel som aviserades när äldreomsorgslyftet presenterades innebär det drygt 224 miljoner kronor till Huddinges välfärd!

– Jag tycker att den här satsningen är viktig. Det är pengar som kan användas till vården, skolan och omsorgen. Nu har vi en historisk möjlighet att skapa jobb och samtidigt åtgärda våra samhällsproblem, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

facebook Twitter Email