Slopa lokalhyran för Huddinges föreningar

Debattartikel publicerad i HuddingeDirekt 1 september 2020.

Socialdemokraterna föreslår flera åtgärder för att underlätta för föreningslivet under rådande pandemi. Bland annat att ta bort lokalhyran för Huddinges föreningar och att höja åldern för vuxentaxan.

Utbrottet av det nya coronaviruset har påverkat hela vårt samhälle. Människor har behövt göra uppoffringar och avstå från aktiviteter för att begränsa smittspridningen. Så också inom föreningslivet som har tagit ett stort ansvar men även drabbats hårt ekonomiskt.

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde ikväll och inför kommunfullmäktige i slutet av september föreslår vi socialdemokrater därför flera konkreta åtgärder för att stötta Huddinges föreningsliv:

– Att kultur- och fritidsnämnden tar bort avgifterna Huddinges föreningar för hyra av lokaler och anläggningar. Vi föreslår att beslutet gäller retroaktivt från 1 mars t.o.m. 31 december i år.

– Att kultur- och fritidsförvaltningen och Huddinge Samhällsfastigheter vidtar utökade åtgärder för att säkerställa en god hygien och minska smittspridningen på de anläggningar som de sköter driften av så att verksamhet kan fortlöpa.

– Att det på Huddinge kommuns hemsida sammanställs bidrag och andra projektmedel som föreningslivet kan söka för att underlätta deras ekonomiska situation just nu.

– Att kommunfullmäktige fattar beslut om att höja åldern då den s.k. vuxentaxan träder i kraft, från dagens 21 år till 25 år. Detta för att främja att fler unga vuxna fortsätter idrotta, för att stötta Huddinges idrottsföreningar både ekonomiskt och organisatoriskt, och i linje med Riksidrottsförbundets åldersindelning.

Huddinges föreningsliv är en fantastisk resurs för kommunen, där engagerade ledare och eldsjälar varje dag bidrar med ovärderliga insatser för såväl barn och unga som för Huddinges äldre. Inte minst under rådande omständigheter finns det ett särskilt behov att vi stöttar föreningslivets verksamheter. För ett starkt föreningsliv bidrar till att skapa ett bättre och tryggare Huddinge för oss alla.

Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd Eeva Laine (S), 2:e vice ordförande i kultur och fritidsnämnden

facebook Twitter Email