Ta fram en plan för att förstärka Huddinges välfärd

20200601 
PRESSMEDDELANDE 

Socialdemokraterna föreslår idag att kommunstyrelsen ska ta fram en plan för hur regeringens välfärdsmiljarder och ekonomiska tillskott under coronakrisen ska komma Huddinges välfärd till del redan i år.  

– Under flera månader har Huddinge, Sverige och stora delar av världen varit drabbade av coronapandemin och många av kommunens medarbetare kämpar i frontlinjen varje dag för att bekämpa krisen och viruset. Det gäller inte minst personalen inom äldreomsorgen. Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna presenterat flera omfattande krispaket riktade till såväl kommuner, regioner som företag och Sveriges löntagare. För Huddinges del innebär krispaketen 204 miljoner kronor i extra resurser. Det här är resurser som behövs i välfärden redan i år och för att stödja dem som förlorar sina jobb och stötta Huddinges livskraftiga företag, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd. 

På dagens kommunstyrelsesammanträde föreslår Socialdemokraterna därför att kommunstyrelsen tar fram en plan för hur tillskotten från regeringen ska användas och komma Huddingeborna och kommunens välfärd till del redan i år.   

– Det är många som just nu utför ovärderliga insatser för att minska smittspridningen, skydda riskgrupper och hålla samhällsviktiga verksamheter igång. Däribland personalen i Huddinges förskolor och skolor. De bidrar med trygghet och pedagogisk utveckling till våra barn och unga men de möjliggör också för läkare, sjuksköterskor och räddningspersonal att kunna gå till jobbet. Det är hög tid att kommunstyrelsen tar fram en plan för hur de extra tillskotten ska komma Huddingeborna och de anställda i kommunens välfärd till del, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i grundskolenämnden.   

Coronakrisen har ökat den ekonomiska osäkerheten och kommunen förlorar en del av sitt skatteunderlag. Trots det kommer de statliga tillskotten innebära 40 miljoner kronor plus enligt kommunstyrelsens beräkningar och sedan dess har regeringen aviserat ytterligare ca 33 miljoner kronor till Huddinge. 

– Tillskotten från regeringen är ämnade till att användas och att dämpa krisens effekter på hälsa, ekonomi, enskilda löntagare och företag. Vi hoppas därför att vi får stöd för vårt förslag i kommunstyrelsen och att vi kan stärka Huddinges välfärd och arbetsvillkoren för de anställda i kommunen, säger Sara Heelge Vikmång (S).  

Socialdemokraternas förslag finns att läsa här. 

Kort bakgrund 
I mars, före coronakrisen, föreslog Socialdemokraterna att kommunstyrelsen skulle ta fram en plan för hur regeringens välfärdsmiljarder ska komma välfärdsverksamheten till del redan i år. Förslaget avslogs då, men sedan dess har behoven i välfärden ökat, till stor del på grund av rådande kris. 

Huddinge kommun 

Aviserat 20 januari 
38 miljoner kronor 
Beslutat av riksdagen 
19 miljoner kronor 
Aviserat 2 april 
114 miljoner kronor  
Aviserat 18 maj 
33 miljoner kronor  
Totalt: 204 miljoner kronor   

Kontakt: 

Sara Heelge Vikmång (S) 
Gruppledare och oppositionsråd 
070-385 22 00 
sara.helge-vikmang@huddinge.se 

Rasmus Lenefors (S) 
Oppositionsråd 
070-198 90 37 
rasmus.lenefors@huddinge.se 

Pelda Qaso (S) 
Politisk sekreterare 
070-305 20 57 
pelda.qaso@huddinge.se 

facebook Twitter Email