Utflytten till Visättra skjuts upp

I går nåddes vi av nyheten att Sverige fått vårt första dödsfall, en äldre person som vårdades på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Våra tankar går till de anhöriga och jag beklagar deras sorg. 

Det är ett svårt läge och då måste vi agera som vi brukar i Sverige och Huddinge – tillsammans. Huddinge kommun följer utvecklingen och samarbetar aktivt med aktörerna i Stockholms län och följer rekommendationerna från ansvariga myndigheter. Organisationen förbereder sig för olika tänkbara scenarios. Kommunens verksamheter är öppna och det finns tydliga hygienrutiner för att förebygga och minska risken för smittspridning. Gruppledarna för samtliga politiska partier får regelbundet uppdaterade lägesbilder.

Regeringen beslutade igår att förbjuda evenemang med över 500 personer och har tagit beslutet att tillfälligt ta bort karensavdraget, vilket underlättar den ekonomiska bördan om man känner sig det minsta krasslig.

Det är viktigt att vi alla tar hand om varandra och följer myndigheternas råd så att vi kan stoppa smittan. Det är framförallt ett skydd för våra äldre och personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka. Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta och noga och undvik onödiga resor och sociala kontakter. Gör inga besök på äldreboenden och sjukhus som inte är ytterst nödvändiga.

För Socialdemokraterna i Huddinges del innebär det allvarliga läget att vi skjuter upp utflytten till Visättra som planerats sedan länge. Utflytten är den nionde i ordningen och syftar i grunden till att skapa ett tryggare Huddinge som håller ihop genom att besöka förskolor, företag och föreningar, och samtala med de boende i Visättra om vilka frågor som de tycker är viktiga.

Nu behöver vi stötta personalen som arbetar i viktiga samhällsfunktioner. Socialdemokraterna kommer att bidra på alla sätt vi kan för att hjälpa berörda myndigheter och Huddinge kommun att göra sitt jobb.

facebook Twitter Email