Bygg en lekplats i Glömsta

Idag fattar kommunstyrelsen beslut om ett Huddingeförslag om att bygga en lekplats i Glömsta. Socialdemokraterna ställer sig positiva till förslaget och ser fram emot att områdeslekplatsen som finns i lekplatsprogrammet förverkligas.

– Det ska vara attraktivt för barnfamiljer att bo i Huddinge. När Huddinge växer behöver utbudet på lekplatser öka, därför anser vi socialdemokrater att Huddingeförslaget om en ny lekplats i Glömsta är befogat, inte minst för de yngre barnen då närmsta lekplats för de boende i området ligger en bit bort. Vår förhoppning är därför att en lekplats blir verklighet inom kort, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

I kommunens lekplatsprogram från 2013 finns Glömsta med på en lista över nyanläggning av områdeslekplats under tidsperioden 2013-2020. Kommunstyrelsens förvaltning ser systematiskt över behovet av offentliga platser utifrån lekplatsprogram och andra riktlinjer samt utvecklingsplan. Förvaltningen delar uppfattningen att den nyanlagda Honungsparken i Vistaberg inte är lätt att nå för boende i sydvästra Glömsta.

– Lekplatser som är till för alla barn och som uppmuntrar till lek och rörelse utomhus bidrar både till gemenskap, barns kreativa utveckling och bättre folkhälsa. Lekplatser är också en mötesplats för såväl barn som föräldrar och de bör vara tillgängliga i alla kommundelar, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.

På dagens kommunstyrelsesammanträde lämnar Socialdemokraterna in en protokollsanteckning till beslutet om Huddingeförslaget. Protokollsanteckningen finns att läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email