Vårt nya lag

Socialdemokraterna har under ett medlemsmöte ikväll valt sina oppositionsråd, gruppledare och förtroendevalda som under mandatperioden ska arbeta för ett tryggare Huddinge med en bättre förskola, skola, fler bostäder som människor har råd att bo i och en värdig äldreomsorg. På kommunfullmäktige i december ska den nya politiska organisationen fastställas, och dess nya företrädare väljas.

– Jag är stolt och glad över att ha fått det fina förtroendet från Huddingeborna och mina partikamrater att få fortsätta driva socialdemokratisk politik i Huddinge. De kommande fyra åren ska vi driva en tydlig politik som syftar till att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Huddinge. Det lag som valdes ikväll är redo att arbeta målmedvetet och driva förslag som gör livet bättre för alla oss som bor i Huddinge, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

– Efter en lång och gedigen process har Socialdemokraterna i Huddinge valt ett framtidsinriktat lag som kommer att arbeta för ökad jämlikhet och för Huddingebornas bästa. Socialdemokraterna blev Huddinges största parti i kommunfullmäktige och det förtroendet ska vi förvalta, säger Louise Callenberg (S), ordförande för Socialdemokraterna i Huddinge.

Socialdemokraternas oppositionsråd och gruppledare:

Oppositionsråd: Sara Heelge Vikmång (gruppledare) och Rasmus Lenefors.

Bygglovs- och tillsynsnämnden: Khalida Marefat, gruppledare.

Förskolenämnden: Erling Karlsson, 2:e vice ordförande tillika gruppledare.

Grundskolenämnden: Rasmus Lenefors, 2:e vice ordförande tillika gruppledare.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden: Anders Ferbe, 2:e vice ordförande tillika gruppledare.

Huddinge Samhällsfastigheter AB: Rikard Lingström, 2:e vice ordförande tillika gruppledare.

Huge Bostäder AB: Ann-Marie Högberg, 2:e vice ordförande tillika gruppledare.

Klimat- och stadsmiljönämnden: Aza Cheragwandi, gruppledare.

Kultur- och fritidsnämnden: Eeva Laine, 2:e vice ordförande tillika gruppledare.

Socialnämnden: Anneli Sjöberg, 2:e vice ordförande tillika gruppledare.

Valnämnden: Lena Berg, gruppledare.

Vård- och omsorgsnämnden: Michaela Lööf, 2:e vice ordförande tillika gruppledare.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Louise Callenberg (S)
Ordförande för Socialdemokraterna i Huddinge
076-122 95 43
lollo.callenberg@gmail.com

Aza Cheragwandi (S)                                                 
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email