Blocköverskridande samarbete bästa vägen framåt

Alla röster är ännu inte färdigräknade, men tydligt är att Socialdemokraterna är Huddinges största parti och att vi för första gången sedan 2006 har flest mandat i kommunfullmäktige. Samtidigt har ingen traditionell konstellation egen majoritet och det kommer att krävas ett blocköverskridande samarbete mellan de anständiga och demokratiska partierna.

En lyckad kampanj

Tack till alla som har varit med och bidragit i vår valrörelse! Tillsammans passerade vi vår målsättning om 16 000 samtal i valrörelsen. Det möjliggjordes av att vi var många som knackade dörr, stod i valstugan och ringde till väljare. Vi har all anledning att känna oss stolta över vår kampanj.

Huddinges största parti

Socialdemokraterna blev Huddinges klart största parti. För första gången sedan 2006 är vi också det parti som har flest mandat i kommunfullmäktige.

Vi är samtidigt ödmjuka inför att väljarna inte gav oss eller något av de traditionella blocken egen majoritet. I ett läge där Sverigedemokraterna dessutom ökar och stärker sin ställning som vågmästare i kommunfullmäktige och Jimmie Åkesson är tydlig med att SD ska kräva inflytande för sin politik är det naturliga för oss att söka ett blocköverskridande samarbete.

– Vi socialdemokrater tar initiativ till samtal med alla demokratiska och anständiga partier i Huddinges kommunfullmäktige för att skapa den stabilitet och utveckling som Huddingeborna efterfrågar, säger Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email