Handlingsplan för ett starkare Stuvsta och Snättringe

Idag presenterar Socialdemokraterna en handlingsplan för ett starkare Stuvsta och Snättringe. Socialdemokraterna vill göra det enklare att åka kollektivt genom att bygga fler cykelparkeringar vid Stuvsta station. Socialdemokraterna vill också utveckla området vid vattentornet, Snättringeparken, med ett utegym, fler parkbänkar och bättre belysning.

– Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare Huddinge med mer resurser till förskolan, skolan och äldreomsorgen. I Stuvsta vill vi också göra det enklare att åka kollektivt till och från Stuvsta med fler cykelparkeringar vid Stuvsta station och bättre passning mellan buss och pendeltåg. Vi vill öka tryggheten med bättre belysning och öka säkerheten med trafikåtgärder vid Ågestakorset, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

– I Snättringe vill vi utveckla området vid vattentornet, Snättringeparken, med ett utegym, fler parkbänkar och bättre belysning. Vi vill att alla Snättringebor ska ha nära till en trevlig park där man både kan spontanidrotta och vistas med familjen, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och gruppledare i kultur- och fritidsnämnden.

Socialdemokraternas handlingsplan för Stuvsta och Snättringe

  1. Bygg fler cykelparkeringar vid Stuvsta station
  2. Förbättra trafiksäkerheten vid Ågestakorset
  3. Utveckla området vid vattentornet, Snättringeparken, med ett utegym, fler parkbänkar och bättre belysning
  4. Förbättra belysningen på mörka platser
  5. Förbättra utbudet på aktiviteter för unga och äldre
  6. Öka tryggheten genom samarbete med polisen

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd och gruppledare i kultur- och fritidsnämnden
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email