S kräver svar om Huddinges höga sjukfrånvaro

SKL, Sveriges kommuner och landsting, presenterade nyligen en sammanställning över den totala sjukfrånvaron hos anställda i Sveriges kommuner, landsting och regioner. SKL:s sammanställning visar att Huddinge kommun har den högsta sjukfrånvaron i Stockholms län. På måndagens kommunfullmäktige kommer Socialdemokraterna därför att fråga kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) vad Huddinge gör för att få ner sjukfrånvaron.

– Att Huddinge har den högsta sjukfrånvaron i Stockholms län är djupt oroande. Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som både attraherar och behåller medarbetare och
chefer. Daniel Dronjak (M) behöver svara på om han anser att kommunen gör tillräckligt för att säkra en god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och kommunalråd i opposition.

SKL:s sammanställning visar att Huddinge kommun har den högsta sjukfrånvaron i Stockholms län. Huddinge har också den högsta sjukfrånvaron i gruppen 50 år och äldre. Kommunens egna medarbetarenkäter visar även att många anställda upplever
arbetsrelaterad stress.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och kommunalråd i opposition
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Anton Jordås (S)
Politisk sekreterare
070-198 12 20
Anton.jordas@huddinge.se

facebook Twitter Email