Huddinge missar 4,6 välfärdsmiljoner

Regeringen delar ut bonus till de kommuner som anställt via extratjänster. En bonus Huddinge inte får ta del av.

– Moderaterna missar här ett öppet mål. Vi Socialdemokrater har uppmärksammat detta flera gånger men M har inte lyssnat och nu får Huddinges välfärd betala priset, säger Sara Heelge Vikmång (S) gruppledare och kommunalråd i opposition.

Extratjänsterna är inte bara till för att stärka välfärden i kommuner och landsting, de är också till för att nyanlända och långtidsarbetslösa ska kunna komma i jobb och bidra till samhället.

– Om man jämför december 2016 och december 2017 så har arbetslösheten i Huddinge ökat samtidigt som vi ser stora utmaningar inom välfärden och med integrationen. Här har regeringen levererat ett sätt att lösa flera problem samtidigt, som Huddingemoderaterna nu slarvar bort, säger Sara Heelge Vikmång.

I november föreslog Socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige att få på plats fler extratjänster i Huddinge. 

Läs mer om regeringens bonus här:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/500-miljoner-till-kommuner-och-landsting-som-sarskilt-bidrar-till-att-minska-arbetslosheten/

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Kommunalråd i opposition
sara.helge-vikmang@huddinge.se
070-385 22 00

Anton Jordås (S)
Politisk sekreterare
070-198 12 20
anton.jordas@huddinge.se

facebook Twitter Email