Socialdemokraterna föreslår 1,4 miljoner kronor mer till förskolan

På kommunstyrelsens sammanträde idag kommer Socialdemokraterna föreslå att föreskolnämndens driftbudget utökas med 1,4 miljoner kronor för ökade kostnader för barn med särskilda behov.

– För Socialdemokraterna går investeringar i välfärden först. 1,4 miljoner kronor kommer inte att täcka förskolenämndens underskott men det vore ett viktigt steg. Vi socialdemokrater hade 8 miljoner kronor mer till förskolan i vårt budgetförslag för 2018, resurser som verkligen hade behövts i verksamheten, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och kommunalråd i opposition.

Den ekonomiska situationen i förskolenämnden är mycket ansträngd. Mot bakgrund av den låga uppräkning som röstades igenom till förskolenämnden var underskottet för 2016 rekordstort. Det negativa ekonomiska utfallet för 2016 har drabbat nämndens ekonomi även detta år och flera förskolechefer liksom de fackliga organisationerna har larmat nämnden om det allvarliga läget. Risken är överhängande att konsekvenserna blir lägre personaltäthet, större barngrupper och sämre arbetsmiljö.

– När jag träffar personalen i förskolan säger de två saker till mig: de är väldigt stolta över sitt jobb, men de är också oroade över hur de ska få ihop verksamheten under de nuvarande förutsättningarna. Huddinge behöver en ny färdriktning där vi ger alla anställda inom kommunens verksamheter goda arbetsvillkor och Huddingeborna en bra välfärd för våra gemensamma skattekronor, säger Sara Heelge Vikmång (S).  

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och kommunalråd i opposition
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Anton Jordås (S)
Politisk sekreterare
070-198 12 20
anton.jordas@huddinge.se

 

 

facebook Twitter Email