Stärk Huddinges välfärd – använd regeringens extratjänster

Socialdemokraterna vill se fler anställda i Huddinges välfärd. I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att Huddinge kommun anställer fler i förskolan, skolan och äldreomsorgen genom regeringens extratjänster.

– Vi vill se en förstärkning av Huddinges välfärd och extratjänster är en bra möjlighet som Moderaterna missar. Genom att få på plats fler extratjänster i Huddinge får vi fler i arbete samtidigt som vi stärker välfärden. Så tar man ansvar för kommunens utveckling och ekonomi, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och kommunalråd i opposition.

En extratjänst är en anställningsform som är subventionerad av staten och är riktad till långtidsarbetslösa och nyanlända. Anställningsformen bekostas helt av staten och kan maximalt sträcka sig över två år.

– I våra samtal med personalen i Huddinges välfärd, inte minst i förskolan, har vi uppfattat ett tydligt behov av mer personal. Regeringens extratjänster är ett konkret och kostnadseffektivt sätt för oss att uppnå det, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd i opposition.

Huddinge har idag 11 extratjänster. Det kan jämföras med Södertälje där man har 26, Botkyrka där man har 28 och Järfälla där man har 140.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och kommunalråd i opposition
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Kommunalråd i opposition
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Anton Jordås (S)
Politisk sekreterare
070-198 12 20
anton.jordas@huddinge.se

facebook Twitter Email