Socialdemokraterna inleder äldredialog inför valet

Idag inleder Socialdemokraterna i Huddinge en äldredialog med att Sara Heelge Vikmång, gruppledare och kommunalråd, i opposition besöker SPF-seniorerna i Huddinges medlemsmöte.

– Syftet med äldredialogen är att utveckla vår politik för Huddinges äldre genom att lyssna på deras tankar och åsikter om sin vardag, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunalråd i opposition.

Under äldredialogen kommer Socialdemokraterna att träffa flera olika aktörer och föreningar som representerar äldre. Socialdemokraterna planerar även att lägga en motion i kommunfullmäktige utifrån de förslag som kommer fram i samtalen.

– Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit viktiga steg för att förbättra äldres situation, inte minst genom att avskaffa den orättfärdiga skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare. Även i Huddinge behövs ett ledarskap som sätter välfärden först och som tydligt har med äldreperspektivet i alla frågor, till exempel när vi planerar nya områden och ombyggnationer, säger Sara Heelge Vikmång (S).

Kontakt:
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och kommunalråd i opposition
0703852200
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Anton Jordås (S)
Politisk sekreterare

0701981220
Anton.jordas@huddinge.se

facebook Twitter Email