Investera i Huddinges förskolor!

I förskolan läggs grunden för våra barns framtid.
I Socialdemokraternas budgetförslag för Huddinge
kommer vi därför att satsa 8 miljoner kronor mer på
förskolan än vad den moderatledda koalitionen gör.

Huddinges förskolor har varit ekonomiskt eftersatta under en lång tid.
Det har resulterat i att många förskolor går med underskott, en hög
personalomsättning och svårigheter att rekrytera behörig personal.
Så ska vi inte ha det i Huddinge.

I Socialdemokraternas budgetförslag för Huddinge investerar vi därför
8 miljoner kronor mer i förskolan än den moderatledda koalitionen.
Vi gör det för att kunna anställa fler förskolelärare och mer personal, minska barngruppernas storlek och få förskolornas ekonomi i balans.

 

facebook Twitter Email