Investera i Huddinges skolor

Socialdemokraterna i Huddinge presenterar idag en satsning på kommunens skolor, från partiets kommande budgetförslag. Socialdemokraterna lägger 20 miljoner kronor mer på grundskolan än den moderatledda koalitionen gör. Socialdemokraternas satsning är avsedd för att höja kvaliteten i skolan och skapa en god studiemiljö för alla elever.

– Investeringar i skolan lägger grunden för våra barns framtid. Huddinges skolor har varit ekonomiskt eftersatta under en lång tid, vilket bland annat har resulterat i att många skolor går med underskott, en hög personalomsättning, svårigheter att rekrytera behörig personal, ökade kunskapsklyftor, och inte minst att gymnasiebehörigheten bland elever i årskurs 9 har sjunkit, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och kommunalråd i opposition.

– Socialdemokraterna vill investera brett i Huddinges skolor. Skolan ska vara en trygg plats med ordning och studiero och alla elever har rätt att möta behöriga och skickliga lärare. Huddinges lärare behöver därför få en bättre arbetssituation och fler, inte färre, kollegor. Att höja kvaliteten i skolan kommer alltid att gå före nya skattesänkningar, säger Sara Heelge Vikmång.

Socialdemokraternas budgetförslag för Huddinge presenteras i sin helhet i slutet av maj.

KONTAKT
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och kommunalråd i opposition
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Anton Jordås (S)
Politisk sekreterare
070-1981220
anton.jordas@huddinge.se

facebook Twitter Email