11 miljarder till skolan och fler poliser

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson vårändringsbudgeten.
Sverige har sedan regeringen tillträdde 2014 fått en ny politisk inriktning med
starkt fokus på välfärd och trygghet istället för skattesänkningar.
Socialdemokraterna har vänt underskott till överskott i statens finanser och
har därför skaffat sig möjlighet att satsa på välfärden och polisen.

– Vi har för stora klyftor i Huddinge och många känner otrygghet, därför är regeringens
satsningar på såväl polisen som förebyggande insatser så viktiga för att motverka
segregation och brottslighet, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och kommunalråd i opposition.

För att motverka kriminalitet, trakasserier och social oro i utsatta områden räcker det
inte att polisen förstärks. Det behövs också förebyggande arbete genom att förstärka andra
samhällsinstitutioner som skolor och socialtjänst.

–       Trygghet handlar om att välfärden ska fungera och att varenda unge ska lyckas i skolan,
samtidigt som polisen kan göra sitt jobb, säger Sara Heelge Vikmång (S).

–       Socialdemokraterna har vänt underskott till överskott och möjliggjort satsningar på
välfärden nationellt. Efter valet 2018 är det dags att göra det i Huddinge också, avslutar Sara Heelge Vikmång (S).

Läs mer om Vårbudgeten 2017

Presskontakt:
Anton Jordås (S)
Politisk sekreterare
0701 98 12 20
Anton.jordas@huddinge.se

facebook Twitter Email